NC Solution (CAM)

Standard Module

สามารถรองรับงานได้ตั้งแต่ 2.5 แกนไปจนถึง 5 แกน (Option)โดยมีคำสั่งในการสร้างToolpath มากกว่า60วิธี ไม่ว่าการกัดงานแบบไหนที่ Software อื่นไม่มี Cimatron มีให้คุณเลือกมากกว่า ตามแบบที่คุณถนัด รวมถึงรูปแบบการทำงานที่ง่าย คือจะมี Guide bar บอกตลอดเวลาว่ากำลังทำงานอยู่ขั้นตอนไหน และเปิดปิดการทำงานเป็นหน้าๆไป ทำให้ง่ายสำหรับผู้เริ่มใช้งาน CAM และมี Function เฉพาะ สำหรับงานเจาะรูจำนวนมากๆ และรูปแบบรูที่ต่างกัน แบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถสร้างโปรแกรม G-Code ได้ในเวลาที่สั้นมาก

NC Solution