Quick Electrod

Mold Design

  Quick Electrode เป็น Module ที่ช่วยให้การทำก้อน Electrode เพื่อใช้ในการ EDM เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงวางขอบเขต บนผิวงานที่ต้องการ EDM พร้อมกับตั้งระยะ X, Y เพื่อให้เป็นตำแหน่ง EDM

เมื่อได้ผิวและตำแหน่งพร้อม EDM แล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้ Function : Blank ทั้งเพื่อสร้าง Stock  และกำหนดระยะ Z ในการ EDM รู้ระยะห่างของชิ้นงานกับพื้นของ Base Electrode และระยะเผื่อการกัดก้อน Electrode รวมทุกอย่างในฟังก์ชั่นเดียว 

ตัวช่วยในการต่อผิวให้สมบูรณ์ ด้วย Function : Extensions ทำให้การต่อผิวแบบ Automatic สำหรับงานอย่างง่าย และกึ่ง Automatic ในงานที่มีความซับซ้อน 

การกำหนดศูนย์ของงานที่มีทั้งแบบ Automatic หรือจะเลือกกำหนดเอง ก็สะดวกรวดเร็ว ด้วย Function : Electrode UCS และ NC UCS  เพื่อการ EDM และการกัดงาน NC Program