1444039110

Die Springback Analysis

Die Springback Analysis เป็น Option ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และประมาณการดีดตัวกลับของชิ้นงานเมื่อปั๊มขึ้นรูป โดยการวิเคราะห์จะคำนึงถึงชนิดของวัสดุ (Material) และรูปร่างของชิ้นงานด้วย การแสดงผลจะแสดงเป็นโค้ดสีบนชิ้นงาน ทำให้เห็นถึงบริเวณที่แตกต่าง มาก-น้อย ไ ...

1444039275

Blank on Binder (Flange)

Blank on Binder (Flange) เป็น Option ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถคลี่ส่วนที่ต้องการลงบนผิว 3 มิติของขั้นตอนขึ้นรูปก่อนหน้านี้ (Intermediate blanking) เป็นฟังค์ชั่นที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว และเที่ยงตรง ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของ Material และกำหนดความหนาของชิ้นงานได้ แล ...

1444038869

Die Thickness & Thinning Analysis

Die Thickness & Thinning Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ ความหนา-บาง บนชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อปั๊มขึ้นรูป จะแสดงผลออกมาเป็นโค๊ดสีบนชิ้นงานทำให้ผู้ใช้รู้ได้ว่า ชิ้นงานบริเวณใดจะมีความหนาเพิ่มขึ้น และบริเวณใดจะมีความหนาน้อยลง ผู้ใช้สามารถนำเอา ...

1444038122

Die Safety Zone Analysis

Die Safety Zone Analysis เป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์ ความหนา-บาง บนชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อปั๊มขึ้นรูป จะแสดงผลออกมาเป็นโค๊ดสีบนชิ้นงานทำให้ผู้ใช้รู้ได้ว่า ชิ้นงานบริเวณใดจะมีความหนาเพิ่มขึ้น และบริเวณใดจะมีความหนาน้อยลง ผู้ใช้สามารถนำเอาข้อมูลไปปรับขั้น ...

1444037565

Sheet Metal

Sheet Metal เป็นโมดูล Option เสริมที่เหมาะสำหรับงานพับ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับคลี่งานที่พับไว้หลายด้าน ลงบนระนาบในคำสั่งเดียว (Unfold) หรือจะเลือกคลี่งานพับออกทีละส่วนก็สามารถทำได้ โดยจะกำหนดให้คลี่ออกตามองศาที่กำหนด หรือคลี่ลงบนระนาบ ก็สามารถทำได ...

1444034483

Die Tool Design

Die Tool Design เป็น Option ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบ Die set ได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นการออกแบบใน 3 มิติ (3D) ทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นส่วนประกอบต่างๆ เสมือนบนแม่พิมพ์จริงๆ ทำให้เห็นว่าเมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ลงไปแล้วจะติดขัดหรือไม่ อีกทั้งยังมีเครื่องมืออั ...

1444034097

Die Strip & Transfer

Die Strip & Transfer เป็น Option สำหรับผู้ที่ออกแบบแม่พิมพ์ Progressive Die และ Transfer Die ซึ่งช่วยให้การออกแบบแม่พิมพ์ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่ง่าย โดยมีเครื่องมือที่ต่างๆ เช่น การคลี่จากโมเดล 3 มิติ ลงบนระนาบ (Blank size), การวางเลย์เอ้าท์บนแผ่นสตร ...

1444033409

Die Design

Die Design - แนวคิดในการออกแบบซอฟแวร์ของ Cimatron สำหรับผู้ผลิต Die คือ เป็นซอฟแวร์ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงเป็นแม่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบ ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด โดยที่ไม่ต้องแปลงข้อมูลเพื่อไปใช้ซอฟแว ...

1444143093

Mold Quote Generator

Mold Quote Generator คือ Module ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบธุรกิจแม่พิมพ์ได้ทั้งระบบ ทั้งในเรื่องการเสนอราคา จนไปถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตแม่พิมพ์ เทียบกับที่ประมาณการไว้ในแต่ละขั้นตอน การเสนอราคาแม่พิมพ์ ทำให้เป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว มองเห็นภาพ ...