Mygrowtech Best Service

Mygrowtech Best Service บริษัท มายโกรว์เทค เบสท์ เซอร์วิส จำกัด เกิดขึ้นจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์จริงในการทำงานด้าน CAD/CAM มากกว่า 25ปี โดยได้เริ่มดูแลรับผิดชอบ Software Cimatron และ GibbsCAM Thailand ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการใช้ Cimatron ยาวนานมากที่สุดในประเทศไทย

บริษัท มายโกรว์เทค เบสท์ เซอร์วิส จำกัด มีนโยบายที่เกิดขึ้นจากผู้บริหารที่ทำงานฝ่าย Service มาตลอด จึงมีประสบการณ์และเข้าใจถึงปัญหาต่างๆในการทำงานเป็นอย่างดี และได้ให้นโยบายต่อพนักงานทุกคนให้เข้าใจถึง คำว่า ”service”  จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า “เราคือผู้ที่เข้าใจและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริง” รวมถึงให้ลูกค้าได้ใช้โปรแกรม Cimatron version ใหม่ล่าสุดด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

Cimatron เป็นบริษัท Software ที่จดทะเบียนใน NASDAQ ภายใต้ชื่อ CIMT.About Cimaton กับประสบการณ์ในการพัฒนา Software มากว่า 30ปี กับจำนวนที่ติดตั้งไปแล้วทั่วโลกกว่า 50,000ชุด ด้วยความสามารถของ CAM ที่ดีที่สุดในขณะนี้ ซึ่งมี Toolpathให้เลือกมากกว่า 70 แบบ ทำให้ในกลุ่มอุตสาหกรรม Mold & Die ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “Cimatron”About Cimatron

Cimatron เป็น CAD/CAM ขนาดใหญ่ที่ตอบสนองทุกภาคส่วนในงานอุตสาหกรรม ไม่ว่า mold design, die design, electrodes design, 2.5 to 5 axis milling, wire EDM, turn, mill-turn, rotary milling, multi-task machining, tombstone machining ทั้งในงาน automotive, aerospace, medical, consumer plastics, electronics, และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ